Til arbeidsgivere i Nome kommune

På bakgrunn av smittesituasjonen blant studenter tilknyttet Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), avd. Bø har kommuneoverlegen sendt ut en melding til USN som oppfordrer alle studenter til å begrense antall kontakter i lokalsamfunnet til et absolutt minimum i hele uke 21 (24. - 30. mai). Det oppfordres spesifikt til å vurdere behovet for å ta vakter i forbindelse med jobb lokalt.

USN vil videreformidle dette ut til sine studenter i løpet av dagen.

Gjør egen vurdering

Denne anbefalingen er ett av tiltakene som iverksettes for å begrense smitteutviklingen. Vi har forståelse for at dette kan føre til utfordringer for drifta i den kommende uka, men håper at dere finner løsninger for vaktene som eventuelt blir ledige.

Det er opp til deg som arbeidsgiver å ta en riskiovurdering av bemanningen og gjøre en vurdering sammen med din arbeidstaker (studenten) på eventuell risiko for smitte. Dersom du har spørsmål i forbindelse med dette ta kontakt med nærmeste leder, ikke ring kommuneoverlegen, smittevernlegen, koronatelefonen eller smittesporingsteamet.

Vi stoler på deg

Smittevernteamet er under stor belastning. Dette er en særs krevende situasjon. De har ikke anledning til å svare ut hver enkelt arbeidsgiver. Vi stoler på din risiko-vurdering i denne situasjonen.

Tusen takk

Tusen takk for at dere står på; følger smittevernreglene og at dere er fleksible i en krevende tid.

Med hilsen
Kristin Sekse, kommuneoverlege i Nome kommune
Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører i Nome kommune