Strømstøtte til jordbruks- og veksthusforetak- frist 17. februar

Jordbruks- og veksthusforetak kan nå registrere seg for å motta strømstøtte. Fristen er 17. februar.

Se mer på Landbruksdirektoratet sine sider