Translate

Viktig melding

Slam-tømming

IATA tømmer slam-tanker i kommunen nå. Mange tanker er overgrodd og har vanskelig tilkomst. Slamtankene må være frigjort og det må være ryddet tilkomst for at de skal få tømt denne. 

Tilbakemelding