Retningslinjer ved koronasymptomer

Når skal man teste seg, og når kan man tilbake til daglige aktiviteter.

Link fra Udir, oppdatert 9. september, for barn og ansatte i barnehage: informasjon om når man skal være hjemme ved sykdom.

 

Retningslinjer for barn i barnehage og barneskole

 1. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme i barnehagen/på skolen. Hvis barnet har luftveissymptomer uten feber og hoste (f. eks sår hals og/eller rennende nese), kan foreldre se an tilstanden hjemme i 2 dager.
  Hvis ingen bedring etter 2 dager: barnet bør testes.
  Hvis bedring etter 2 dager: Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftveisinfeksjon, kan komme tilbake i barnehage/skole. Det betyr at allmenntilstanden avgjør NÅR barn kan komme tilbake i barnehage og skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noe restsymptomer som snørr (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste. Så lenge symptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehagen/på skolen.
 2. Hvis barnet har feber og hoste skal barnet straks testes for covid-19.
 3. Barn med negativ test: Kan komme tilbake til barnehage/skole når allmenntilstanden tillater det. Barnet kan ha restsymptomer som snørr og sporadisk hoste.

Foreldre er ansvarlige for å ta kontakt med Nome legesenter 35008600 eller SMS til 2097 Nome legesenter, navn, fødselsdato TEST for å avtale test. Hvis barnet er så sykt at lege bør undersøke barnet, skal man ta kontakt med fastlege.

 

Retningslinjer for elever på ungdomsskolen og videregående

 1. Elever med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme på skolen. Eleven bør testes så raskt som mulig. (Symptomer kan være sår hals, rennende nese, feber, hoste, redusert  smak og luktesans, tungpust)
 2. Ved negativ test: eleven kan komme tilbake på skolen når ALLMENNTILSTANDEN tillater det. Man trenger ikke å være symptomfri.

Foreldre er ansvarlige for å ta kontakt med Nome legesenter 35008600 eller SMS til 2097 Nome legesenter, navn, fødselsdato TEST for å avtale test. Hvis barnet er så sykt at lege bør undersøke barnet, skal man ta kontakt med fastlege.

 

Retningslinjer for voksne

 1. Voksne med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, bør testes for covid-19 så raskt som mulig. (Symptomer kan være sår hals, rennende nese, feber, hoste, redusert smak og luktesans, tungpust)
 2. Ved negativ test: ansatt kan tilbake på jobb/omgås andre når ALLMENNTILSTANDEN tillater det. Man trenger ikke å være symptomfri.

Ved behov for test, kontakt Nome legesenter 35008600 eller SMS til 2097 Nome legesenter, navn, fødselsdato TEST for å avtale test.

Hvis behov for legetilsyn: kontakt fastlege.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk