Refusjon av kommunale eiendoms-avgifter

Boligeiendommer som ikke helt eller delvis er utleid/utlånt til andre, kan få redusert sine samlede eiendomsavgifter til kr. 7.200,- inkl.mva. etter årlig søknad.

Klikk for stort bilde

Dette gjelder sum eiendoms-avgifter betalt til Nome kommune. Reduksjon innrømmes under forutsetning av at husstanden har en samlet personinntekt under 2G (kr. 197.732,-) ved siste ordinære ligning (inntektsåret 2018).

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Nome kommune.

Søknadsfrist 30.09.19