Redusert kapasitet ved Nome legesenter

Legesenteret vil i en periode fremover ha redusert legekapasitet, og mange vil oppleve at timer blir omdirigert.

Lengre ventetid

Dette vil føre til lengre ventetid for ordinære timer, henvendelser og oppfølging fra lege. Vi prøver å imøtekomme behov så langt som mulig, men oppfordrer til å ta kontakt på telefon hvis det er noe som haster.

  • Ved akutt hjelp, ta kontakt med legevakt 116 117.
  • Ved fare for liv og helse, ring medisinsk nødtelefon 113.


Telefonhenvendelser

Det kan til tider også være stor pågang på telefon. Ber derfor om forståelse for dette. Ved henvendelser som ikke er akutt, oppfordrer vi fortsatt til å bruke vårt sms meldingssystem.

 

Med vennlig hilsen
Nome legesenter