Positivt regnskapsresultat i 2020

Driftsregnskapet for Nome kommune er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 3,74 millioner kroner. 

Først og fremst vil jeg takke alle ansatte i Nome kommune for innsatsen i 2020. Vi så tidlig at 2020 ble et krevende år, og kommunestyret innførte innkjøpsstopp allerede fra juni. Det har også vært restriktiv bruk av innleie. Dette bidrar til at vi ender ut med et positivt resultat i 2020, sier kommunedirektør Rune Engehult. 

Det er også flere ytre faktorer som bidrar til det positive resultatet. Pensjonskostnadene er 6,7 mill. kr lavere enn budsjettert, noe som skyldes lavt lønnsoppgjør i 2020 og endret tjenestepensjon. Vi er midt i en pandemi som fører til økte kostnader på noen områder, mens vi ser at kombinasjonen av covid-19 og innkjøpsstopp gjør at vi bruker mindre penger enn budsjettert på andre områder. 

- Vi skal igjennom en kraftig omstilling i 2021 med kutt i over 30 kommunale årsverk. Dette skyldes først og fremst at inntektene våre går ned over tid, blant annet fordi vi stadig blir færre innbyggere i Nome. Det er svært gledelig at vi slipper å dra med oss et underskudd fra 2020, og at vi nå har en liten buffer på fond. Men samtidig vil det vi skal igjennom i 2021 oppleves som tøft for mange.  

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Til sammen er det investert for 33,2 millioner kroner i 2020, og de største investeringsprosjektene i 2020 har vært opprusting av Lunde bru med 4,7 millioner kroner og nytt idrettsgulv i Ulefosshallen til 2,8 millioner kroner.  

Regnskapet er nå sendt til Vestfold og Telemark revisjon IKS, som innen 15. april utarbeider revisjonsberetning. Siden regnskapet ikke er revidert må vi ta forbehold om at resultatet kan endre seg dersom det oppdages feil i regnskapet. 

 

Kontakt: 

Rune Engehult
Kommunedirektør 
E-post: rune.engehult@nome.kommune.no 
Tlf.: 959 80 059

Klikk for stort bilde