Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus.

I Nome kommune kan du kontakte forløpskoordinatorene for mer informasjon:

Forløpskoordinator barn og ungdom 0-18 år

Navn                                       Email                                                              Telefon

Janne Gunnerud Ljosåk        jalj@nome.kommune.no                        992 09 046

 

Forløpskoordinator for voksne over 18 år

Navn                                       Email                                                              Telefon

Grethe Fjågesund                  grfj@nome.kommune.no                       952 46 093