Øvelse i Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03

Heimevernslogo - Klikk for stort bilde I neste uke vil du kunne se bevæpnet militært personell i aksjon i området, men det er ingen grunn til å engste seg. Det er kun en øvelse.

I perioden 1. til 6. november vil HV-03 gjennomføre øvelse Djerv i sitt distrikt. I løpet av denne perioden vil det bli militær aktivitet i følgende kommuner:

  • Kongsberg  
  • Drammen sentrum
  • Notodden
  • Nome
  • alle kommuner i Grenland

Befolkningen vil se soldater i uniform med våpen og militære kjøretøy.

Stor aktivitet

Spesielt vil aktiviteten rundt Brevik havn bli godt synlig. Det er også planlagt øvelse med politi, soldater og helsepersonell i Drammen sentrum.

I Hvittingfoss vil øvelsen også skje i samarbeid med politi og andre sivile aktører.

Veistrekninger

Som følge av øvelsen vil det bli mye trafikk på flere strekninger. Vegstrekningene som vil påvirkes er

  • E134 mellom Kongsberg og Notodden
  • fylkesvei 40 Kongsberg mot Hvittingfoss
  • fylkesvei 360 mellom Notodden og Gvarv
  • riksvei 36 fra Gvarv til Skien.
  • flere veier i Porsgrunn og Bamle vil bli brukt.

Stort sett vil bilene kjøre i kolonner på disse strekningene.  

Dette er en øvelse og folk må ikke bli engstelige når de ser soldater og våpen. Soldatene er der for dere.

Kontaktperson

Stabssersjant Asgeir Spange Brekke HV-03, mob 900 28 061