Translate

Viktig melding

Oppfordring om å stenge skogvegnettet i Telemark

Skogbrann

Fylkesmannen oppfordrer skogeiere og andre eiere av vegsystem i skogområdene til å låse bomsystem eller på annen måte redusere unødig bruk av skogsveger. Denne oppfordringa gjelder fram til værsituasjonen endrer seg og skogbrannfaren er vesentlig redusert.

 

Samtidig oppfordres det om å sette opp informasjonsplakater ved innfartsårer og sentrale turområder. Skogbrannfareplakater fåes ved å kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no, eller kan skrives ut på fargeprinter fra denne lenken: Skogbrannplakat.pdf.

Bakgrunn for denne sterke oppfordringen er den ekstreme situasjonen vi har i fylket i dag med knusktørre skog- og utmarksområde og fortsatt utsikt til tørt og varmt vær. Ved å begrense motorisert ferdsel innover i skogområder vil vi redusere ferdsel og risikoadferd i utilgjengelige og fjerntliggende område. Responstid er ofte helt avgjørende for å unngå store katastrofer. Fylkesmannen forventer at alle tar ansvar og gjør sitt for å unngå farlige situasjoner.

Telemark har omlag 500 mil med skogsbilveger og i tillegg omfattende traktorvegnett. Fylkesmannen regner med at ca en tredjedel av skogsbilvegene kan låses med bom, men at disse vegene dekker to tredjedeler av skogarealet med vegdekning.

 

Tilbakemelding