Translate

Viktig melding

Oppdatering på vannkvaliteten på Ulefoss 14. mars

Nome kommune har ikke funnet noe galt med drikkevannet, til tross for at enkelte abonnenter har kjent lukt og smak av vannet.

Det er tatt flere vannprøver senest på mandag, som viser at vannet er hygienisk trygt å drikke. Det er heller ingen registrerte avvik på ledningsnettet eller i vannbehandlingen.

Hva skjer videre?

Kommunen har fått tilbakemelding om at det er mindre lukt og smak av vannet. Det er heller ikke flere nye tilfeller som kommunen er kjent med. 

I samråd med Folkehelseinstituttet tar kommunen flere vannprøver denne uken for å følge opp vannkvaliteten. Men dersom disse vannprøvene også er fine, og vi ikke får flere tilbakemeldinger fra abonnenter, avslutter kommunen videre undersøkelser.

Tilbakemelding