Translate

Viktig melding

Nye eiendomsskattetakster for 2019 i Nome kommune

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 vedtok kommunestyret i Nome, med hjemmel i eiendomsskattelovens § 8A-4, kontorjustering av eiendomsskattetakstene med 10 %. Nytt eiendomsskattegrunnlag vil fremgå av faktuaren for kommunale avgifter 1. kvartal.

For mer informasjon, følg denne linken eller kontakt eiendomsskattekontoret.

Tilbakemelding