Nye eiendomsskattetakster for 2019 i Nome kommune

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 vedtok kommunestyret i Nome, med hjemmel i eiendomsskattelovens § 8A-4, kontorjustering av eiendomsskattetakstene med 10 %. Nytt eiendomsskattegrunnlag vil fremgå av faktuaren for kommunale avgifter 1. kvartal.

Publisert av Ann Sissel Lyngen. Sist endret 20.02.2019

For mer informasjon, følg denne linken eller kontakt eiendomsskattekontoret.

Kontaktperson

Magne Sturød

Økonomikonsulent