Translate

Viktig melding

Nome kommune trenger flere støttekontakter/aktivitetsvenner

Støttekontakttjenenesten har behov for flere aktivitetsvenner til oppdrag med ulikt omfang.

Som aktivitetsvenn bidrar du til at mennesker med behov for bistand knyttes til positive og sosiale relasjoner og aktiviteter og gis en meningsfull hverdag.

Våre tjenestemottakere er ungdom, voksne og eldre med ulike interesser og ulike behov for tilrettelegging. Vi har derfor behov for fritidskontakter av begge kjønn, i ulike aldre og med ulike interesser.

For tiden er vi spesielt ute etter å knytte kontakter for unge med adferds- og sosiale utfordringer, mennesker med psykisk utviklingshemming og hjemmeboende med demens.

Støttekontakt/aktivitetsvenn jobber på engasjementsavtale med Nome kommune. 
Det kreves at du har førerkort og bil tilgjengelig, at du er over 18 år,  er stabil i tjenesten, kan jobbe målrettet, og godkjent politiattest.  

Oppdragene varierer fra 8- 16 timer pr. mnd.  
 

Noe for deg? 

Kontaktinfo: 
Tjenestekontoret helse og omsorg, Nome kommune

Tlf.: 900 45 844

E-post: tjenestekontoret@nome.kommune.no

Tilbakemelding