Translate

Viktig melding

Nome kommune trenger flere støttekontakter/aktivitetsvenner

For tiden er vi spesielt på utkikk etter støttekontakter til ungdom/unge voksne med spesielle behov, særlig på fritiden (ettermiddag/kveld), i sosiale sammenhenger med andre og gjerne i forbindelse med fysisk aktivitet og trening. 

Informasjon om støttekontakt/aktivitetsvenn

Som støttekontakt/aktivitetsvenn er det mulig for deg å hjelpe et annet menneske, og samtidig få positive opplevelser selv. Mange har støttekontakt enten fordi de ikke kommer seg ut på egen hånd, eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter og ulike livssituasjoner. Det å tilbringe tid med en støttekontakt gir noe å se fram til og en mer meningsfylt hverdag, et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Det stilles krav om politiattest, at du er over 18 år, har førerkort og bil tilgjengelig. Som støttekontakt/aktivitetsvenn får du en engasjementsavtale med Nome kommune og lønnes pr. time, gis utgiftsdekning og kjøregodgjøring.

Støttekontakter/aktivitetsvenner er hverdagshelter.

Kontaktinformasjon

Har du lyst til å bli støttekontakt/aktivitetsvenn, tar kontakt med saksbehandler Grete Johnsen i helse- og omsorgsetaten.
Tlf: 900 45 844
E-post: grjo@nome.kommune.no


 

Tilbakemelding