Translate

Viktig melding

Nome kommune har opphevet kokepåbud for abonnenter til Bergåsen vannverk på Svenseid

Nome kommune fikk prøvesvar på vannprøver fra Bergåsen vannverk på lørdag 2/3. Prøvene viser at vannet er hygienisk trygt som drikkevann. Vi har dermed to prøver som viser trygt drikkevann. Det ble sendt SMS til abonnenter på lørdagen om oppheving av kokepåbud.
 

Tilbakemelding