Mat i barnehagene

Det har ikke vært servert mat i barnehagene i Nome siden pandemien inntraff. Grunnen til dette har vært at strenge smittevernregler har gitt personalet flere og andre oppgaver enn de vanligvis har.

Organiseringen av barnehagene har også endret seg under pandemien, ettersom smittereduserende tiltak preger hverdagen. Det har blitt mer utfordrende å samarbeide på tvers av avdelinger, det gjør at organiseringen av mat i barnehagen tar mer tid enn det har gjort tidligere.

Mat i barnehagen engasjerer, og mange foreldre ønsker at det skal innføres igjen. Samtidig får vi også en del innspill på at noen foreldre ikke ønsker mat innført før til høsten, og noen foreldre vil ikke ha mat innført igjen i det hele tatt.

Ett måltid fra 1. april

Vi har kommet frem til at vi starter opp igjen med mat i barnehagen fra 1. april, men med ett måltid og ei niste. Det betyr at vi serverer ett måltid og barna har med ei niste. Dette er et kompromiss, og forslaget har vi fått fra foreldre. Med det håper vi å ivareta de som ønsker mat og mener måltidet er en viktig læringsarena, og samtidig sørge for at det også blir tid for personalet til å være med i andre aktiviteter sammen med barna.

Pris

Prisen på maten er 250 kr pr måned for full plass. Det vil bli servert melk til begge måltidene, og barna vil også få frukt.

Oppvekstetaten i Nome kommune.