Lokal strømstøtteordning - direkte støtte til strømregning i desember og januar

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke inntil 50 % av strømkostnad over 70 øre for perioden desember 2022 – januar 2023. Ut fra søknadsmengden og tilgjengelig ramme vil det bli satt et maksbeløp per bedrift.

Søknadsfris er 5. mars.

Les om ordningen og søk om støtte på MTNU sine sider.