Lettelser for vaksinerte - status for arbeidet med koronasertifikat

Personer som er vaksinert med første dose er beskyttet fra tre uker etter den første dosen er gitt, og frem til femten uker etterpå. Fra 5. mai kan disse personene følge de samme rådene som gjelder for fullvaksinerte. Også personer som har hatt covid-19-sykdom de siste seks månedene får de samme lettelsene.

Hvem er definert som beskyttet

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

  • Personer som er fullvaksinert.
  • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Råd for personer som er beskyttet

  • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede
  • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
  • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind
  • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke enda mellom beskyttede og ubeskyttede.

Les mer på regjeringen.no

Status for arbeidet med koronasertifikat

Første trinn i utviklingen av koronasertifikat i Norge er straks klart. Det innebærer at det blir mulig på en enklere måte å få oversikt over vaksinasjonsstatus og negativt testresultat på Helsenorge. Bruken er foreløpig ikke avklart i Norge, så det første trinnet vil kun være til hjelp for den enkelte for tilgang til egne helseopplysninger.  Mer informasjon kommer den nærmeste tiden.

Hva vil koronasertifikatet inneholde?

Det endelige koronasertifikatet skal bestå av tre deler: En del som viser vaksinasjonsstatus, en del som viser negativt testresultat, og en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

Bruk

Bruken av koronasertifikatet er foreløpig ikke avklart i Norge. Bruken er blant annet ikke lovregulert, og det må på plass et juridisk grunnlag for dette. Det jobbes med å få et regelverk på plass både nasjonalt og i EU.

Når er koronasertifikatet ferdig?

Den oppdaterte versjonen av koronasertifikatet i juni, skal være i tråd med EUs regelverk om digitale grønne sertifikat. Det skal være mulig å hente det digitalt fra helsenorge.no og laste ned for utskrift, og til bruk uten å være koplet til internett samt muligheten for å verifisere informasjon via en QR-kode.  Den tekniske løsningen er nå under utvikling.

Hvem utvikler koronasertifikatet?

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse jobber med å klargjøre en løsning.

Koronavaksine - Klikk for stort bilde