Translate

Viktig melding

Kulturpris og ungdomsstipend 2023 - nominasjonsfrist 15.10.

Nå er tiden inne for å nominere kandidater til årets kulturpris.
Nome kommunes kulturpris er på kr. 10 000 og kan deles ut hvert år.

Ungdomsstipendene er på 2 x 5000 kr. og søkes av ungdommer selv basert på deres egne prestasjoner innenfor det utvidede kulturområdet inklusive idrett.

Hvem kan nomineres

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og andre som har gjort en særlig innsats innenfor en eller flere deler av det utvidede kulturområdet inklusive idrett. 

For å bli tatt med i vurderingen som kandidat til Nome kommunes kulturpris, må forslagsstilleren gi en skriftlig begrunnelse.

Frist

15. oktober 2023

Forslag til kulturprisen og søknad om ungdomsstipend sendes på e-post til: postmottak@nome.kommune.no

Tilbakemelding