Translate

Viktig melding

Kulturmidler 2023

Det er fortsatt tilgjengelige kulturmidler å søke på. 

Disse midlene skal primært gå til arrangement av ulike slag, men vi tar imot alle søknader som omhandler kultur og idrett. 

Søknadsfrist  

1. des 2023. 

Søknadsskjema kulturmidler

Hvis du lurer på noe noe, ta kontakt her: postmottak@nome.kommune eller ring 950 05 519 

Tilbakemelding