Translate

Viktig melding

Krisen i Ukraina

Urolige tider fører til mange spørsmål. Statsforvalteren har samlet noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvordan det kan påvirke oss.

Les artikkelen på statsforvalterens side her.

Tilbakemelding