Kommuneplan for Nome, samfunnsdelen legges ut på høring. frist for innspill 20. mai

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019 til 2030 er nå lagt ut til høring. Klikk for stort bilde

Kommuneplanens samfunnsdel ute på høring (PDF, 2 MB)

Frist for innspill er 20.mai 2019. Vi takker for alle de tusenvis av innspill som vi har fått underveis. Vi har laget et oppsummerende dokument over prosessen og innspillene.

Underlagsdokument med innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (PDF, 2 MB) 

Det vil bli holdt folkemøter hvor vi går gjennom planen. Det blir 14.mai i Lunde og 15.mai på Ulefoss. 
Mer informasjon om dette kommer. 

Planen skal vedtas endelig i kommunestyret 20.juni. 

Tiltakene i planen vil bli prioritert og finansiert over budsjett og handlingsprogram som utarbeides hvert år.