Kommunale vigsler

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for kommunale vigsler og Nome kommune jobber nå med å få på plass rutinene rundt dette.

 

 

Vielsen og reglene blir som før, bare utført av andre og i annet lokale. Lovendringen gir ordfører og varaordfører automatisk vigselsmyndighet. I tillegg kan kommunestyret gi slik myndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Vi vil legge ut informasjon rundt dette så snart dette foreligger.