Translate

Viktig melding

Informasjon til pasienter ved Nome legesenter

Husk at fornyelse av resepter i god tid er pasientens eget ansvar. Det er viktig å passe på dette før du er helt tom for medisiner. Det kan ta 3-5 dager før resepten din er klar.

Dette kan gjøres via SMS på våre nettsider nomelegesenter.no eller på telefon 35 00 86 00.

Nye medisiner du ikke har fått før, kan kun bestilles gjennom konsultasjon med lege.

Står du på liste uten fast lege?

Du vil som pasient fortsatt høre til pasientliste ved legekontoret. I perioden hvor pasientlisten står uten fast lege, vil vikarlege overta ansvaret i påventa av ny fastlege.

Med vennlig hilsen Nome legesenter

Tilbakemelding