Informasjon om legetjenesten i Nome

Det er et svært stort press på både helsetjenesten og legetjenesten i kommunene. Covid-19, andre virusinfeksjoner og sykefravær er faktorer som nå slår inn samtidig.

Det er nå et svært stort press på både helsetjenesten og legetjenesten i kommunene. Årsaken til dette er først og fremst en voldsom økning i virusinfeksjoner de siste ukene, samtidig som vi ser en økning i Covid-19-smitte mange steder i landet. Sykefraværet øker, også på legekontorene, samtidig med at flere pasienter ønsker legetime. Mange legekontor har i tillegg hatt ledige stillinger over lang tid, og kommunene har store problemer med å rekruttere både nye fastleger og vikarleger.

Dette medfører redusert kapasitet i legetjenesten, og gjør at legekontorene må prioritere legetimer strengere enn normalt. Derfor er det svært viktig at du gir god informasjon om hvilket behov du har når du bestiller legetime.

Bruk munnbind på legesenteret

For å begrense luftveissmitte i så stor grad som mulig anbefaler vi sterkt at alle bruker munnbind ved besøk på legesenteret. 

HUSK!

Vi er fremdeles i en pandemi, og alle kan gjøre en innsats med enkle midler:

Blir du forkjølet; test deg! Gratis selvtester deles ut i kommunen:  hente selvtest

  • Vask hendene!
  • Hold deg hjemme når du er syk!
  • Host i albuen!

Ved forkjølelse: Bruk gjerne munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor sammen med.
Trenger du legetime når du er forkjølet, test deg før legetimen! Gjerne med selvtest.

«Det er som oftest ikke nødvendig å oppsøke lege ved forkjølelse, men det anbefales hvis du ikke er bedre etter to uker eller ved svært redusert almenntilstand. Dette gjelder spesielt de aller yngste og eldste».

https://www.helsenorge.no/sykdom/ore-nese-hals/forkjolelse/

Ta vare på hverandre.