Informasjon fra oppvekstetaten

Vi er godt i gang med åpne barnehager, og vi klarer å få til et tilbud hvor smittevernet ivaretas på en god måte. Det er bestemt at vi fortsetter med redusert åpningstid ut mai. Det blir tatt en ny vurdering om vi skal utvide åpningstiden da.

Det er fortsatt sånn at foreldre med samfunnskritiske jobber kan få tilbud utover den reduserte åpningstiden. Som tidligere må det avklares individuelt med barnehagens styrer.

Vi vil rose dere foreldre som så pliktoppfyllende følger våre regler og planer! Og det meldes om fine dager i små grupper og mye aktivitet. Vi er glade for at barnehagene er fylt med barn igjen!