Translate

Viktig melding

Hva mener du om navn på nytt torg på Ulefoss?

Samfunnsutviklingsutvalget vedtok 15.09. at navn på det nye torget på Ulefoss skal sendes på høring.

Samfunnsutviklingsutvalget foreslår at det nye torget skal hete «Elna Kabbes torg». Hvis du har innspill i saken kan du sende dette til postmottak@nome.kommune.no.

Fristen for å gi innspill er 16.10.22.

Samfunnsutviklingsutvalget vil behandle saken på nytt før jul.  Her finner du mer informasjon.

Tilbakemelding