Translate

Viktig melding

Hovedopptak til barnehageåret 2023/2024

Det er nå åpnet opp for å søke om barnehageplass til hovedopptaket for barnehageåret 2023/2024.

Fristen for å søke til hovedopptaket er 15. mars 2023

Søk her på Foresattportalen

Tilbakemelding