Translate

Viktig melding

"HEIME" - overrekking av skulptur

HEIMEprosjektet - Klikk for stort bildeNome kommune deltar i prosjektet HEIME, som skal styrke helsefremmende praksis i kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre som mottar tjenester i hjemmet.
I dag fikk vi tildelt skulpturen Fjellhus fra representanter fra USN.

Forskningsprosjektet skal utvikle kunnskap om hva eldre og pårørende opplever som viktig for å få flere gode dager hjemme, særlig hvilke faktorer som påvirker helsetilstanden, helsefremmede tiltak og samhandlingen mellom aktørene.

Doktorgradstipendiat ved USN Therese Hugøy har startet med intervjuer av eldre i Nome kommune, for å hente data til prosjektet. Hjemmetjenesten i Nome har bidratt med å finne deltagere til studien.

Skulpturen ble overrakt i eldrerådets møte. "Fjellhus" er lagd av billedhugger Phillip Dommen fra Telemark.


Kommunedirektør Rune Engehult  mottar skulpturen Fjellhus fra Anette Hansen fra USN. - Klikk for stort bildeKommunedirektør Rune Engehult mottar skulpturen Fjellhus fra førsteamanuensis Anette Hansen fra USN.   Nome eldreråd, representanter fra USN og Nome kommune - Klikk for stort bildeFra venstre: doktorgradstipendiat Therese Hugøy (USN), helse- og omsorgssjef Lillian Olsen Opedal, Guro Haatveit Pettersen (eldreråd), John Arne Rinde (eldreråd), kommunedirektør Rune Engehult, leder hjemmesykepleien Wenche Moen Dahler, førsteamanuensis Anette Hansen (USN), professor Grethe Eilertsen (USN), Bjarne Hermansen (eldreråd)   

 

Tilbakemelding