Gjenåpning av barnehagene

Myndighetene har nå bestemt at barnehagene over hele landet skal åpnes igjen fra og med 20. april. Nome kommune åpner våre barnehager tirsdag 21. april, da mandag 20. april vil benyttes til planleggingsdag for personalet. Denne dagen skal vi bruke til å forberede oss godt slik at åpningen av barnehagene blir trygg både for barn, foreldre/foresatte og personalet. Personalet vil  få en grundig opplæring fra helsepersonell om smittevern, og vi vil organisere og tilrettelegge avdelingene så godt vi kan for å hindre smitte.

Klikk for stort bilde 

Vi forholder oss til myndighetenes råd, og «Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet» fra Utdanningsdirektoratet følges opp. Likeledes bruker vi veilederen «Covid-19 – Smittevern i barnehager» som Helsedirektoratet har gitt ut.

Myndighetene gir klare råd om at det skal være små grupper, og mest mulig faste voksne i disse gruppene. De har tatt utgangspunkt i bemanningsnormen i barnehagene, og denne sier en voksen per 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen per 3 barn når barna er under 3 år. En slik liten gruppe kalles i veilederen for «kohort», som betyr «gruppe». Vi velger å bruke betegnelsen gruppe. I følge veilederen bør en gruppe i minst mulig grad være sammen med andre grupper. For å imøtekomme disse kravene har Nome kommune bestemt at åpningtiden i barnehagene fra 21. april til 15. mai vil være kl. 0800-1530. Da vil det være mulig å organisere det slik at barna vil være med den samme ansatte hele dagen, noe som er den beste måten vi kan organisere på for å følge opp dette rådet.  Det vil også være sannsynlig at vi i noen grad må la to grupper samarbeide.

For å hindre smitte, har vi også bestemt at matservering opphører med virkning fra 21. april og resten av barnehageåret. Det betyr at barna må ha med 2 nister og drikke hver dag, og dere vil da selvfølgelig ikke bli fakturert for mat.


Informasjon

Før barnehagene ble stengt i Norge var det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.


Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • Vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • Ha godt renhold i barnehagen
  • Vaske leker jevnlig, og ta vekk leker som vil kunne øke smittefaren
  • Være ekstra mye ute med barna i tiden fremover
  • Ha mindre grupper av barn sammen med faste ansatte
  • Innføre niste


Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig, og vil bli gitt innad i gruppen.


Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal barnet ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst et døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal barnet ( eller dere) ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet viser symptomer (blir dårlig i barnehagen), må dere hente barna så fort det lar seg gjøre.


Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

For å hindre at det blir mange voksne inne i barnehagene på en gang, vil vi så langt det er mulig, ta i mot barna ute. Foreldre må være flinke til å holde avstand når de henter og bringer. Det er også viktig at man ikke bruker mer tid enn nødvendig i hente og bringe situasjonen.

Hver enkelt barnehage vil avtale med dere direkte når det gjelder bringing og henting av barna.


Hva skal barna ha med seg i barnehagen

Barna bør ha på utklær tilpasset vær og temepratur når de møter i barnehagen. Vi ønsker at barna har en sekk hvor de har skift, bleier, solkrem, vannflaske og 2 nister liggende. De skal også ha med vannflaske i sekken, denne må være fylt med vann hjemme. Alle må ha spist frokost før de kommer i barnehagen.


Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har egen kosebamse for å kunne få sove, så kan dere ta med denne. Men nå er det ekstra viktig at slike ting ikke deles med de andre barna i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen og med en gang dere kommer hjem igjen.

Myndighetene oppfordrer til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek skal helst foregå ute.


Når personalet blir sykt

Personalet skal på lik linje med barna være hjemme når de blir syke. Sykt personalet kan komme til å gi utfordringer for om vi klarer å opprettholde små grupper med fast personell. Det betyr at vi kan komme i situasjoner der vi må be alle barna i en liten gruppe være hjemme/bli hentet. Men vi jobber også med å forsterke personalberedskapen og håper dette vil bli unødvendig.


Samarbeid med barnehagen

Et godt samarbeid med barnehagen er alltid viktig, og er ikke mindre viktig i denne tiden vi nå er i. Vi vil oppfordre til å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på, og det er viktig at man gir beskjed om barnet kommer eller ei i barnehagen. Vi skal drifte barnehagene så godt vi kan, men det blir selvfølgelig en annerledes måte å drive barnehage på, og ikke alt blir slik man er vant til.

Velkommen tilbake til barnehagene, vi gleder oss til å se dere :-)

 

Nome oppvekstetat, 16.04.2020

Tone Amundsen                                                        Torunn Brukåsa Kleiva

Oppvekstsjef                                                              Pedagogisk rådgiver

 

---------------------------------------------------------

15. april 2020

Arbeidet med planlegging av gjenåpning av barnehager og skoler i Nome kommune er i gang. Regjeringen har bestemt at barnehagene åpner mandag 20. april, og at elever på 1. - 4. trinn samt SFO-tilbudet på skolene åpner mandag 27. april.

Forutsetningen for åpning av barnehager og skoler er fra regjeringens side at det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, noe som betyr at det fra nasjonalt hold vil komme klare retningslinjer og veiledning i hvordan personalet i barnehager og skoler skal håndtere det.

Det er viktig at ansatte, foresatte barn og unge opplever at det er trygt å være i barnehagene og skolene med tanke på smittehåndtering, noe som betyr at det må planlegges nøye for oppstart.

Når det gjelder å åpne barnehagene mandag 20. april, tar kommunen sikte på å starte en kontrollert gjenåpning.

I påvente av retningslinjer og veileder fra nasjonalt hold som er ventet vil komme torsdag 16. april jobbes det med å klargjøre for oppstart. Det betyr at tiden fram mot 20. april er noe kort med tanke på at alle barna kan komme tilbake i barnehagene samtidig.

Av den grunn er det mulig vi må ha en gradvis oppstart, og bruke tiden fram til mandag 27. april før alle barna er på plass.

Den enkelte familie vil bli kontaktet, og informasjon vil komme fortløpende.