Generelt forbud mot åpen ild i skog og mark fra 15. april til 15. september

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark.

For mer informasjon se Forskrift om brannforebygging

Skogbeannplakat - Klikk for stort bilde