Fv 359 Kaste - Stoadalen finansiert med bompenger

 Telemark fylkeskommune har nå formelt oversendt prosjektnotatet som skal danne grunnlaget for realiseringen av ny trasè Fv359 Kaste - Stoadalen.

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 19.12.2018

I  fylkestingsvedtak 113/18 bevilget fylkestinget 22 mill. kroner i tillegg til tidligere vedtatt finansiering. Vegprosjektet er dermed fullfinansiert med forutsetning om bompenger som delfinansiering. Nome kommune anmodes nå om å gi sin tilrådning til at prosjektet og gjøre vedtak om blant annet takster og plassering av bommer.

Nome kommune vil avholde et informasjonsmøte den 10.1.2019 kl. 18:00 på Lundevang i Lunde, hvor Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune vil presentere prosjektet. Nome kommunestyre vil sluttbehandle saken i ekstraordinært møte den 24.1.2019 kl. 18:00 på Ulefoss samfunnshus.

 

Rådmannen

 

Oversendelse av Notat fra Statens vegvesen, forprosjekt fv 359 Kaste - Stoadalen (PDF, 236 kB)

SVV Fv 359 Kaste - Stoadalen - forprosjekt (PDF, 15 MB)