Translate

Viktig melding

FRIST FOR Å SØKE SPILLEMIDLER 2023

Hvert år fordeler Kulturdepartementet tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Det kan søkes om spillemidler til ordinære anlegg (nyanlegg), rehabilitering, nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg som for eksempel turveger og stier, skiløyper og kart. Søknadsordningen reguleres etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2023 .

Søknader om spillemidler fremmes elektronisk på www.anleggsregisteret.no. Der finner du også et komplett register over idrettsanlegg som har fått tilskudd fra spillemidlene.

Søknadsfrist

Frist for å søke om spillemidler er 20. oktober 2023.

Ta kontakt på e-post til osla1508@nome.kommune.no for hjelp med å få registrert nye anlegg det skal søkes om. 

Tilbakemelding