Translate

Viktig melding

Forurenset drikkevann på Svenseid

Det er i dag sendt ut varsel om koking av drikkevann for abonnenter tilknyttet kommunalt vann på Svenseid/Bergenåsen vannverk. Etter rutinemessige kontroll av vannkvaliteten har Nome kommune fått varsel om funn av koliforme bakterier i drikkevannet fra Bergåsen vannverk. 
Det innføres derfor kokepåbud. 

Kokepåbud innebærer at alt vann som skal brukes til drikke og eller matlaging må kokes før bruk.

Hva gjør kommunen nå

Kommunen har i tråd med sine rutiner hentet vann fra brønn nr. 2 og denne er nå i bruk. Det er tatt vannprøver direkte fra brønn 2, som er sendt til analyse og vi kan forvente svar tidligst i morgen på denne prøven. Dette gjør kommunen da vannprøven som inneholder koliforme bakterier er hentet fra brønn 1. Det er derfor svært viktig å avklare om begge vannkildene er forurenset.

Det er utført ekstra kloring i høydebassenget, som kan resultere i at vannet kan ha en smak av klor. Dette som et ekstra rensetrinn, samt få bukt med eventuelle bakterier i selve vanntårnet. 
Kommunen gjennomfører fast program med nye vannprøver daglig til 2 vannprøver viser trygt drikkevann. Når drikkevannet er trygt vil kokepåbud oppheves.

Nome kommune vil holde abonnenter informert og gi fortløpende tilbakemelding når kokepåbud opphører. Bergeåsen vannverk har få abonnenter, og det er sendt varsel til 21 husholdninger. 

Mattilsynet og helsesenter er rutinemessig varslet om hendelsen. 
 

Tilbakemelding