Translate

Viktig melding

Faktura kommunale gebyrer

I forbindelse med fakturering av kommunale gebyr denne måneden har følgende feil oppstått:
 - Ved kvartalsvis fakturering har eiendomsskatten kommet på egen faktura og må betales separat.
 - For de som har månedlig fakturering har renovasjonsgebyrene falt ut. Disse vil bli etterfakturert i mars. 

Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Tilbakemelding