Translate

Viktig melding

Endring i e-faktura-avtaler

Det er blitt en endring i utsendelse av e-faktura, som følge av en lovendring fra 18.03.2024. Dette medfører at e-fakturaer som er lagt opp i disponenters nettbank ikke gjelder lenger.

Disponent ikke nødvendigvis den som fakturaen lyder på. Oppdateringen i vårt fakturasystem (VISMA) fører til at det nå er den som er registrert som regningsmottaker i systemet som får fakturaen.

For å få opprettet e-faktura på nytt må det inngås egen avtale på betalers konto om «ja, takk til alle» hvor det oppgis hvem som kan motta e-faktura på vegne av betaler.
Denne avtalen skal signeres av kontoeier og mottaker. Dersom det foreligger vergefullmakt/fremtidsfullmakt så kan mottaker/disponent signere alene.
Kunde og/eller disponent må kontakte banken for å opprette avtale ved personlig fremmøte eller melding i nettbank.

Tilbakemelding