Eiendomsskatteseddel og eiendomsskatteliste 2021

Eiendomsskatteseddel for 2021 er nå sendt ut. Her finner du informasjon om hva taksten er basert på (lokal taksering eller boligverdi fra skatteetaten). I tillegg ser du skattegrunnlaget, skattesatsen og årlig beregnet skatt. Det ble gjennomført lokal taksering i 2020, og det er denne taksten eller boligverdi fra skatteetaten fra 2019 som utgjør taksten.

Det er to endringer i utskrivingen av eiendomsskatt i 2021:

  • Skattesatsen er for boliger og fritidseiendommer er satt ned fra 5 til 4 promille. For øvrige eiendommer er den fortsatt 7 promille.
  • Bunnfradraget på kr. 200.000 er fjernet.

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, ligger skattelista 2021 ute til offentlig ettersyn i minst tre uker.
Vi har valgt å legge ut listene elektronisk og du finner dem her. (PDF, 827 kB) 

Listene vil være tilgjengelig til 23. mars 2021.

Klage over taksten kan fremmes hvert år, så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år, og må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 20. april 2021. Klageskjema ligger på samlesiden om eiendomsskatt (link under).

Les mer om eiendomsskatt her