Translate

Viktig melding

Eiendomsskatteliste 2019

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, ligger skattelista 2019 ute til offentlig ettersyn på rådhusets servicekontor i tre uker fra 1. mars.

Klage over taksten kan fremmes hvert år, så lenge det ikke er klaget på samme grunnlag
tidligere år, og må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 20. april 2019 

Les mer om eiedomsskatt

Tilbakemelding