Eiendomsskatt

Utsendelse av nye skattesedler for eiendomsskatt vil skje etter at de utsatte møtene i formannskap og kommunestyret er gjennomført i uke 9.