Bålbrenning

Å tenne bål er en allemannsrett i Norge. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er lov å brenne bål, eller at det er like lurt, under alle forhold. Nå er det veldig tørt i skog og mark, selv om vi har hatt litt regn de siste dagene.

Det er lurt å sette seg inn i loven om bålbrenning, og lære seg hvordan en kan brenne bål på en trygg måte hele året. 

I § 3 i forskrift om brannforebygging står det som har størst betydning for oss som liker å sitte ved bålet når vi er på tur:

 • Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
 • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
 • Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

 

Tips til trygg bålbrenning året rundt

 • Det viktigste er å bruke sunn fornuft, og holde forsvarlig avstand til brennbar skog og mark. Husk at bålglør kan blåse et stykke med vinden før de slukner.
 • Tilpass størrelsen på bålet etter formålet. Husk at et lite kaffebål setter mindre spor i naturen, og er lettere å kontrollere og slukke.
 • Tenk over hvordan du skal greie å slukke om bålet kommer ut av kontroll FØR du tenner opp.
 • Velg alltid et underlag som ikke kan ta fyr. Røtter under bålplassen kan ulme i mange dager, før flammene blusser opp igjen. I områder med myr og torv skal en være ekstra forsiktig, siden flammene kan gå ned i bakken og ulme i lang tid før de dukker opp et annet sted. Steiner, grus og sand er det tryggeste.
 • Bruk alltid etablerte bålplasser om de finnes i området. Dette sparer populære turområder, og vi slipper å vandre rundt i en labyrint av gamle og nye bålrester. Underlaget i godt brukte bålplasser vil også være trygt med tanke på at flammene ikke sprer seg ned i bakken.
 • Ikke tenn bål direkte på nakent fjell eller svaberg. Dette gir stygge merker, og fjellet kan sprekke opp.
 • Ikke skad stående trær hvis det skal sankes ved. Bruk tørre kvister du finner på bakken. Gamle tørrfuruer er viktig for mange fugler og innsekter, og skal aldri kastes på bålet, uansett hvor fristende det er.
 • Bruk av sunn fornuft gjelder hele året, også i tidsrommet som ikke er omfattet av det generelle forbudet.

Hentet fra tursiden.net

Bål - Klikk for stort bilde