Translate

Viktig melding

Asfaltarbeid - skiltet omkjøring i Herregårdsvegen

Herregårdsvegen stenges periodevis fra kryss Hollavegen til og med kryss Bjørkelia tirsdag 07. og onsdag 08. mai 2024. 
Nyetablert fortau asfalteres tirsdag, veibanen onsdag. 
Gunnerudvegen vil bli utbedret med lapping i samme tidsrom, fra Herregårdsvegen i retning mot Fagerli barnehage. 
Entreprenør Tveito Maskin kan kontaktes ved Erlend på 913 73 196. 

Tilbakemelding