Åse bru stengt fra 19. april

19. april stenges fylkesveg 359 mellom Bø og Lunde ved Åse bru. Brua skal rives, og ny skal bygges opp igjen. Grunnforholdene på stedet er svært vanskelig, slik at det ikke blir laget noen alternativ passeringsmulighet på denne veien i anleggsperioden.

Det betyr at trafikken ledes over på veien på andre siden av jernbanen fra Tjønnås til Svenseid. Dette er en smalere og mer svingete vei, og det vil ta litt lengre tid å kjøre for blant annet busser mellom Bø og Lunde. Det er satt 5 minutter lengre kjøretid på de bussrutene som går på strekningen. Avhengig av hvor mye annen trafikk det blir på omkjøringsveiene, kan det likevel oppstå noen forsinkelser ut over de tiltakene som er satt i verk. 

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres i området. Det vil derfor ta ganske lang tid før trafikken kan settes tilbake på fylkesveg 359. Planen er at arbeidet skal være ferdig i løpet av uke 41 (høstferien).

Stengt vei - Klikk for stort bilde