Translate

Viktig melding

Åpen kommunestyresal

Vil du se den nye kommunestyresalen på rådhuset? 
Onsdag 28. februar er det «åpent hus» fra kl. 1000-1100. 
Ordfører og prosjektleder for ombyggingen vil si noen ord. 

Inngang fra siden av bygget, mot sentrum (gamle NAV).

Alle interesserte er hjertelig velkommen til å ta en tur innom.

Tilbakemelding