Anbefaling om bruk av munnbind på legesenteret

For å begrense luftveissmitte i så stor grad som mulig anbefaler vi sterkt at alle bruker munnbind ved besøk på legesenteret. 

Forrige uke informerte vi om stort press og kapasitetsproblemer på legesenteret. Det er økende covid-19-smitte, men andre luftveisvirus truer i like stor grad vår kapasitet. 

Bruk munnbind på legesenteret

For å begrense luftveissmitte i så stor grad som mulig anbefaler vi sterkt at alle bruker munnbind ved besøk på legesenteret. 

Unntak

Unntak gjelder fortsatt for barn under 12 år og de som av medisinske grunner ikke kan bruke munnbind.