Temakvelder om demens

Hånd å holde i - Klikk for stort bilde Er du pårørende, nabo, venn, eller bor i Nome, Bø eller Sauherad og ønsker å vite mer om demens?

Da er du velkommen til temakvelder om demens i kafèen på Bø sjukeheim

følgende datoer:
torsdag 5. april, torsdag 12. april, torsdag 19. april og torsdag 26 april                alle kvelder fra kl. 18.00 til kl. 20.00

Torsdag 5. april temaet er:
Ulike demensdiagnoser, medisinering og behandling. 
Foreleser er overlege Ulrike Sagen fra Alderspsykiatris avdeling, Sykehuset Telemark

Torsdag 12. april er temaet: 
Kommunikasjon med personer med demens.
Foreleser: sykepleier Gunhhild Flatmo

Torsdag 19. april temaet er:
Hva sier lovverket? informasjon om kommunens tjenester. Hjelpemidler og velferdsteknologi.
Forelsere: sykepleier Ingunn Stavsholt, sykepleier Gry Lindheim og ergoterapeut Trine Eknes

Torsdag 26. april er temaet:
En pårørendes opplevelse.
Sykepleier Grethe Lona i samtale med en pårørende

 

Hver kveld serveres kaffe og noe og bite i.

Brosjyre (DOCX, 79 kB)

Arrangører: 

Gry Lindheim
Mobil: 416 38 217
gry.lindheim@bo.kommune.no

Gunnhild Flatmo
Mobil: 959 38 210
gunnhild.flatmo@bo.kommune.no

Grethe Lona
Mobil: 900 80 241
grethe.lona@nome.kommune.no

Ida Marie Vogsland
ida.marie.vogsland@sauherad.kommune.no

Sist endret 12.03.2018