Ordfører

Bjørg Tveito Lundefaret - Klikk for stort bildeOrdfører Bjørg Tveito Lundefaret

 


Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. De velges for valgperioden. Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Hun er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, i motsetning til en rådmann som er kommunens administrative leder.

Ordførerens stedfortreder kalles varaordfører.

Møte og talerett
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der hun er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom hun fratrer endelig, foretas det nyvalg.
Bjørg Tveito Lundefaret fra Arbeiderpartiet (AP) er ordfører i Nome.

Du kan kontakte ordføreren på telefon 35946300 eller på mobil 91351748 eller på epost bjtl@nome.kommune.no