Ordfører

Bjørg Tveito Lundefaret - Klikk for stort bildeOrdfører Bjørg Tveito Lundefaret

 

Valg av ordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. De velges for valgperioden. En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte, og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Hun er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.

Ordførerens stedfortreder kalles varaordfører.

Møte og talerett

Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der hun er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom hun fratrer endelig, foretas det nyvalg.
Bjørg Tveito Lundefaret fra Arbeiderpartiet (AP) er ordfører i Nome.

Du kan kontakte ordføreren på telefon 91351748 eller på epost bjtl@nome.kommune.no