Formannskapet

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen og består av medlemmer fra kommunestyret.

Delegert myndighet

Formannskapet har fått myndighet av kommunestyret til å avgjøre en rekke saker, gjennom kommunens delegeringsreglement. Formannskapet behandler også økonomiplan, budsjett og en rekke andre viktige saker, før de endelig avgjøres av kommunestyret.  

Ordføreren er møteleder for formannskapsmøtene.

Se formannskapets sammensetning i Nome kommune