Translate

Viktig melding

Kommunefakta

SSB statistikk om Nome.

Statistisk sentralbyrå er et faglig uavhengig statlig organ med ansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB er hovedansvarlig for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet og skal også være en pådriver i det internasjonale statistikksamarbeidet.

 

Nome i tall.

Barn og unge i Nome i tall.

Tilbakemelding