Translate

Viktig melding

Folkehelseprofil Nome

Folkehelseinstituttet publiserer hvert år folkehelseprofiler for kommunene og fylkene. En folkehelseprofil er et dokument som gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket. Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Her finner du lenker til folkehelseprofiler for Nome kommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune for 2023.

Folkehelseprofil for Nome og Telemark fylke 2023

Oppvekstprofil for Nome og Telemark fylke 2023

Tilbakemelding