Translate

Viktig melding

Stemming på valgdagen 11. september

Nome kommune har fire stemmekretser:
Helgen, Ulefoss, Lunde og Svenseid. 

Lokaler og åpningstider på valgdagen 11. september

  • Ulefoss krets – Ulefoss samfunnshus, åpent kl. 10.00-20.00
  • Lunde krets – Lundetunet, åpent kl. 10.00-20.00
  • Helgen krets – Helgen grendehus, åpent kl. 15.00-20.00
  • Svenseid krets – Kleppe grendehus, åpent kl. 15.00-20.00

Tilbakemelding